JA slide show
 

Quotes of The Day

Consult Service

บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบ ERP ทั้ง Compiere, Adempiere, Saeree โดยผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงใน Application สามารถให้คำแนะนำในการ Config ระบบ และการใช้งานได้

ทางบริษัทแกรนด์ลีนุกซ์ ได้เปิดให้มีการสำรองที่นั่งอบรมในเดือน มีค.-เมย. 4 หลักสูตรแก่ผู้ที่สนใจ

ขณะนี้ทางบริษัทแกรนด์ลีนุกซ์ ได้มีเปิดให้มีการสำรองที่นั่งอบรมในเดือน มีค.-เมย. 4 หลักสูตรแก่ผู้ที่สนใจ คือ

1.คอร์ส Saeree ERP for Implementer

นวันที่ 17-18, 24-26 มีนาคม 2554 นี้ ในราคา 26,000 บาท/ท่าน *

· สำหรับคอร์สนี้จะครอบคลุมการติดตั้ง การสร้างและเซ็ตค่าสำหรับการเซ็ตค่าต่างๆทางบัญชี การกำหนดเอกสารต่างๆ
การกำหนดข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดไปจนถึงการรับเงิน จ่ายเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 

Grandlinux เปิดคอร์ส Training iReport

เปิดอบรมหลักสูตร iReport For Saeree ERP

iReport เป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดทำรายงาน หลักสูตร iReport เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ บางส่วนอาจต้องมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล ผู้เรียนอาจต้องมีพื้นฐานด้านการใช้ภาษา SQL บ้าง เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียน สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานปลั๊กอินกับระบบ Saeree ERP

เปิดอบรม ระหว่างวันที่ 1 -3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


 

การอบรม Saeree ERP for Implement และ Saeree ERP Training for Developer

ภาพบรรยากาศในการอบรม Saeree ERP for Implement และ Saeree ERP Training for Developer ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2553

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แฟ่งชาติ (SIPA) ได้จัดการอบรมหลักสูตร

Saeree ERP Training for Implementer และ Saeree ERP Training for Developer

 

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

 

ซอฟต์แวร์มาตรฐานสรรพากร

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ฯ ที่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Saeree ERP&CRM ได้ตามมาตรฐานสรรพากร และได้เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าท์ เลขที่ 0512

http://www.rd.go.th/publish/314.0.html

 

ประกาศด่วน สำรองที่นั่งสำหรับ คอร์ส Implementer Saeree ERP & CRM

ด่วน บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่นจำกัด เปิดอบรม หลักสูตร Saeree ERP & CRM for Implementer

อบรมวันที่ 4,5,11,12,13 มีนาคม 2553 (**เต็มแล้ว**)

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

คอร์สอบรม Saeree ERP for Implementer ที่ SIPA

ภาพบรรยากาศในการอบรม Saeree ERP for Implement ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทางบริษัทแกรนซ์ลีนุกซ์ ได้เปิดคอร์สอบรม Saeree ERP for Implement ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

เนื่องจากทาง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จะนำซอฟท์แวร์ Saeree ERP มาใช้ในหน่วยงาน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน Saeree ERP

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานใน Saeree ERP ตามมาตรฐานบัญชี และภาษีสรรพากร

 1. ข้อความสำหรับขึ้นหน้าจอเพื่อแสดงเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
 2. การเข้าสู่โปรแกรมการทำงาน และหน้าจอ Main Menu
 3. การกำหนดรหัสผู้ใช้งานและการเข้าถึงฟังก์ชั่นงานต่างๆ
 4. ผังการทำงานการบันทึกรายการซื้อ (Basic Purchase and Receipt Flow)
 5. ผังการทำงานการบันรายการขาย  ( Basic sale and Invoice e Flow)
 6. ขั้นตอนการบันทึกใบสั่งซื้อ
 7. ขั้นตอนการรับเข้าสินค้า
 8. ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษีซื้อ
 9. ขั้นตอนการบันทึกคืนสินค้าผู้จำหน่าย
 10. ขั้นตอนการบันทึกใบลดหนี้ (ผู้จำหน่าย)
 11. ขั้นตอนการบันทึกใบเพิ่มหนี้ (ผู้จำหน่าย)
อ่านเพิ่มเติม...
 

ประมวลภาพการอบรม Saeree ERP for Beginner

การอบรม Enterprise Resource Planning ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นในวันที่ 17 ถึง 18 ตุลาคม 2552 ณ  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต จัดขึ้นโดย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักงานสางเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...
 

Saeree ERP & CRM

เสรี” ถือกำเนิดเมื่อเดือนกันยายน 2550 และเปิดตัวครั้งแรก ณ งาน “Open ERP Solution ช่วยธุรกิจไทยได้อย่างไร” ที่จัดโดย SIPA เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา

เสรี” พัฒนาต่อยอดมาจาก Open Source ERP ที่ชื่อว่า Compiere และ ADempiere โดยพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของอินเตอร์เฟสภาษาไทย และเพิ่มฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีไทยเข้าไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

What is ERP?

Sample image  การบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning ย่อ ERP) หมายถึง การบริหารจัดการในองค์กร เนื่องจากว่ามีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการต่างๆ ในบริษัทเพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น โดยทางบริษัทจะมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง โดยการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมีการติดต่อระหว่างสายการผลิตไปจนถึงช่องทางจำหน่ายทั้งนี้เพื่อที่จะลดขั้นตอนใน Supply Chain จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 

Business Partner

Sample image 
'Business Partner' หรือ 'บริษัทคู่ค้า' ใน 'เสรี' ก็คือข้อมูลของลูกค้า หรือผู้จำหน่าย หรืออาจเป็นได้แม้กระทั่งข้อมูลพนักงานของธุรกิจเอง เนื่องจากว่า 'เสรี' มีการเก็บข้อมูลเป็นแบบฐานข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ ดังนั้น 'บริษัทคู่ค้า' รหัสหนึ่ง จึงอาจเป็นได้ทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ได้ ขึ้นกับการทำรายการกับกิจการ

Implementation

Sample image บริษัทมีบริการ Implement ระบบ ให้กับองค์กรของท่าน ด้วย Product ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว และได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)

Multi-Accounting

Sample image ไม่มีการเก็บรายการซ้ำกันหลายแห่งในฐานข้อมูล
สามารถเพิ่มหรือหยุดการใช้งานรูปแบบการทำบัญชีได้ทุกเมื่อ
สามารถสร้างรายการข้อมูลทางบัญชีเพื่อเก็บประวัติ และออกรายงานได้

Saeree's Screenshots

p9101138
Image Detail


LoginVideo

Training วีดีโองานสัมมนา Open Source ERP โดย รศ.ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม
Training วีดีโองานสัมมนา Open Source ERP โดย คุณสุรีระยา ลิ้มไพบูลย์

Top information

Training อบรมการใช้งานระบบ พร้อมรองรับการใช้งานในทุกกลุ่มธุรกิจ
Consult บริการให้คำปรึกษาและวางระบบ สำหรับกิจการ เพื่อรองรับอนาคต 
Migration บริการคีย์ข้อมูลสำหรับการ Migrate ระบบ หรือบริการบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล 

About us

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการงานด้านโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์ และระบบอี.อาร์.พีสำหรับองค์กรธุรกิจ

Saeree Blog

Powered By Blogger

Statistics

สมาชิก : 393
Content : 153
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 632158

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

You are here: Home

Latest News

Popular News

Powered By

GRANDLINUX SOLUTION
GRANDLINUX SOLUTION
LINK
ADempiere
ADempiere
LINK
ADempiere
Compiere
LINK